• DvojcarpotDOU.jpg
  • dvojgarazDOU.JPG
  • FranPristrU.jpg
  • garaaz_Plech_3.jpg
  • GarazPlech_1.jpg
  • Garaz_PL_3.jpg
  • LineaU.jpg
  • Porto1.jpg
  • Portoforte2.jpg

Odstúpenie od zmluvy

 

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť , ak jej predmetom je

a) poskytnutie služby realizovanej s výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom vyjadrením tohto súhlasu stráca spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy , 

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Kupujúci odstúpi od zmluvy odoslaním emailovej správy alebo odoslaním formulára, ktorý je možné v Microsoft Office stiahnuť si tu  a v Open Office tu . Následne je spotrebiteľ  povinný  zaslať tovar späť alebo ho odovzdať  osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.